Podsumowanie 2020

Podsumowanie 2020

Zaskakująco trudny rok 2020

Za kilka lat, podczas przeglądania starych zdjęć i czytania starych artykułów, każdy z nas będzie kojarzył rok 2020 tylko z jednym – z pandemią. Tak, ten czas był wyjątkowo trudny. Dla każdego z osobna, dla gospodarki kraju, dla świata… Jednak mimo kłód, które w każdym kolejnym miesiącu pandemia rzucała nam pod nogi, możemy go podsumować słowami: „Daliśmy radę”.

Rok 2020 – wyjątkowo ciężki, ale też wyjątkowo pracowity

Rok 2020 rozpoczął się jak zwykle – od podsumowania minionego roku i przygotowania planów na nadchodzący. Na początku skupiliśmy się głównie na eksporcie. W pierwszym kwartale zrealizowaliśmy dwa projekty: sfinalizowaliśmy narodowy system ostrzegania ludności na Litwie, wykorzystujący krajowy system łączności radiowej Tetra, oraz rozpoczęliśmy realizację systemu ostrzegania przeciwpowodziowego w Arabii Saudyjskiej. Początek roku to również podróże na Ukrainę i do Kazachstanu, gdzie uczestniczyliśmy w spotkaniach biznesowych i przedstawialiśmy możliwości wdrożenia naszych systemów alarmowania.

I nagle… pandemia i lockdown

W trosce o zdrowie pracowników Zarząd firmy podjął decyzję o przejściu na pracę zdalną. Mimo nowych doświadczeń z nią związanych i – jak się mogło wydawać – spowolnienia firmy, pracowaliśmy po kilkanaście godzin dziennie. Przygotowaliśmy komunikaty głosowe, które na bieżąco informowały mieszkańców o zagrożeniu epidemiologicznym i obostrzeniach. Komunikaty były wygłaszane za pośrednictwem syren alarmowych na terenie całego kraju. Ogłosiliśmy akcję bezpłatnego wsparcia technicznego, która miała na celu nieodpłatne uaktualnienie oprogramowania systemów bezpieczeństwa miast. Udało nam się zaktualizować oprogramowania w 98 urzędach gminy, urzędach powiatowych i wojewódzkich oraz jednostkach Straży Pożarnej. Pierwszy raz w ponad 35-letniej historii naszej firmy systemy ostrzegania ludności były tak intensywnie wykorzystywane do informowania mieszkańców za pomocą komunikatów głosowych. Był to ogromny test dla urządzeń, oprogramowania, a także dla pracowników firmy.

Odważny Strażak

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza oraz wstrzymane zamówienia sprawiły, że również nasza firma musiała zacząć rozważnie dysponować zasobami, aby zapewnić ciągłość działania i zatrudnienie pracowników. Jednak pomimo ciężkiej sytuacji staraliśmy się wspierać naszych Klientów nie tylko dobrym słowem #BędzieDobrze, lecz także kolejnymi przedsięwzięciami. I tak ogłosiliśmy akcję #OdważnyStrażak, która miała na celu wyłonienie spośród wszystkich strażaków tego najodważniejszego oraz przekazanie jego jednostce OSP abonamentu na usługę Jednoczesne Alarmowanie OSP. Usługa JA OSP została stworzona po to, aby znacznie przyspieszyć czas wyjazdu Ochotniczych Straży Pożarnych do akcji ratowniczych.

Ponadto maj był miesiącem eksportu syren elektronicznych do firmy Ukrnafta – największego ukraińskiego przedsiębiorstwa, które zajmuje się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Zautomatyzowanie pracy dyspozytorów

W czerwcu wprowadziliśmy do oprogramowania digitexCZK/IP nowe funkcjonalności, które zautomatyzowały pracę dyspozytorów. Nasi inżynierowie opracowali BIBLIOTEKĘ AUDIO i HARMONOGRAM. BIBLIOTEKA umożliwia wgrywanie różnych plików głosowych bezpośrednio na serwer, a następnie uruchamianie ich na wybranych syrenach. Z kolei HARMONOGRAM to narzędzie odpowiedzialne za odtwarzanie wybranych plików audio w określonym dniu i o określonej godzinie, a także ustalanie ich powtarzalności. To rozwiązanie wspomaga pracę dyspozytorów i znacznie ją przyspiesza oraz daje pełną kontrolę nad wygłaszanymi komunikatami, bez konieczności ingerencji dyspozytora.

Walczymy z pandemią

W sierpniu wprowadziliśmy do sprzedaży nowy produkt – bezdotykowe stacje kontroli temperatury z serii SKT. Zgodnie z priorytetem naszej firmy, którym jest zapewnianie bezpieczeństwa, postanowiliśmy przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. Skonstruowaliśmy urządzenie, które mierzy temperaturę ciała z dokładnością +/–0,2˚C. Udało nam się to osiągnąć dzięki zastosowaniu specjalnego czujnika medycznego. Czujniki dbają o bezpieczeństwo ludzi przebywających w miejscach publicznych, na przykład w centrach handlowych czy urzędach.

ISO PN-EN 9001:2015

Od kilku lat z powodzeniem wdrażamy systemy zarządzania jakością. Wrzesień rozpoczęliśmy pozytywnie zakończonym audytem zgodności z normą ISO PN-EN 9001:2015. W wyniku tego audytu otrzymaliśmy wspomniany certyfikat na następne trzy lata.

Wrzesień był również czasem poświęconym na rozbudowę systemu wczesnego alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych na terenie powiatu konińskiego. Następnie wdrożyliśmy system ostrzegania o niebezpieczeństwie na terenie Wielkopolski.

Kontrakt za kontraktem

Druga połowa roku to dla nas zawsze czas wytężonej pracy związanej z realizacją kontraktów. Nowe syreny zostały zainstalowane między innymi w Białymstoku, Ełku, Iławie, Łodzi i Bydgoszczy. Z kolei w Mysłakowicach wdrożyliśmy system digitexCZK/IP. Ponadto w stolicy zainstalowaliśmy nowy, cyfrowy system selektywnego alarmowania DSP-60.

W eksporcie dokonaliśmy pierwszego wdrożenia systemu alarmowania i ostrzegania ludności w sektorze przemysłowym na rynku indyjskim. System został zainstalowany po to, aby ostrzegać pracowników i pobliskich mieszkańców o zagrożeniu powodziowym.

Mimo, że w tym roku realizacje kontraktów były utrudnione ze względu na obostrzenia i kwarantanny (zarówno w urzędach, jak i w naszej firmie), to wszystkie zakończyły się sukcesem. Warto dodać, że nie udałoby się nam tego osiągnąć bez sprawnie funkcjonującego zespołu, który jest fundamentem firmy.

Non-profit

Kontynuując nasze dotychczasowe działania, w ostatnim kwartale roku zdecydowaliśmy się również na zorganizowanie akcji wspierającej rozwój OSP. Akcja trwała do końca listopada 2020 roku i miała za zadanie zaangażować strażaków do autoprezentacji swoich jednostek. Laureatem została Ochotnicza Straż Pożarna Szczuka, która w styczniu 2021 zostanie wyposażona w nowy system DSP-50.

Wisienką na tegorocznym torcie był dla nas udział w Gaszyn Challenge oraz w przedświątecznych akcjach charytatywnych. Co roku nasza firma uczestniczy w różnych tego typu wydarzeniach, między innymi w „Szlachetnej Paczce”, a także w akcjach związanych z honorowym krwiodawstwem. W tym roku połączyliśmy siły z Platanem i wsparliśmy dzieci z domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w Trójmieście i okolicy, które szczególnie dotkliwie odczuły skutki pandemii.

Wszystkim naszym Pracownikom, Partnerom i Klientom serdecznie dziękujemy. Sukces firmy jest sukcesem nas wszystkich!

Wesołych Świąt i do siego roku!

Zespół Digitex

Looking back on 2020