fbpx
Strona główna Firma Polityka jakości

Polityka jakości

Szanowni Klienci!

Najwyższą wartością i celem działań firmy Digitex Sp. z o.o. Sp.k. jest utrzymanie wysokiej jakości oferowanych usług. Ten cel realizujemy poprzez ciągłe udoskonalanie naszych produktów, wprowadzanie innowacji technologicznych, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników.

digitex ISO 9001:2015Utrzymywanie najwyższej jakości procedur i produktów oparliśmy na wytycznych systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015. W ramach tego systemu doskonalimy procesy produkcyjne oraz osiągamy coraz lepsze parametry techniczne urządzeń. System zarządzania jakością stwarza doskonałe warunki rozwojowe dla naszej firmy i jej pracowników, a także umożliwia nam maksymalizację zysków.

Aby usprawnić działanie systemu zarządzania jakością zgodnie z podaną normą, Zarząd firmy wdrożył politykę jakości, która jest realizowana na każdym etapie współpracy: na poziomie wewnętrznej organizacji firmy oraz procedur zewnętrznych. Polityka jakości, którą na co dzień się kierujemy, zakłada między innymi przestrzeganie wysokich standardów obsługi procesów sprzedaży, badań i rozwoju, procesów produkcji oraz zakupów. Niniejsza polityka jest respektowana przez cały zespół firmy Digitex.

Opracowana polityka jakości wspiera strategiczny kierunek naszej firmy, którym jest rozwój wartości przedsiębiorstwa poprzez zwiększanie sprzedaży i zdobywanie nowych rynków.

Jednocześnie Zarząd zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia polityki jakości.