fbpx

Produkty

Syreny elektroniczne serii DSE

Elektroniczne syreny alarmowe DSE przeznaczone są do alarmowania ludności na obszarach o dużym ryzyku skażenia, powodzi lub zagrożeniu atakami terrorystycznymi, a także w halach produkcyjnych, na terenach baz wojskowych, lotniskach, budowach, obszarach przemysłowych, stadionach oraz innych miejscach strategicznych.

Cyfrowy system alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP (SAiOL)

Wykorzystuje oprócz analogowej, również cyfrową łączność radiową w standardach NEXEDGE (Kenwood) i MotoTrbo (Motorola), a także sieci komputerowe IP (LAN/ WAN/ VPN) oraz transmisję GSM.

Cyfrowy system selektywnego alarmowania OSP DSP-60

Jest pierwszym w Polsce cyfrowym systemem przeznaczonym do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Analogowy system alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK

Jest radiowym systemem umożliwiającym sterowanie wszystkimi syrenami alarmowymi jednocześnie. Pracuje on w trybie Obrony Cywilnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej umożliwiając integrację z istniejącymi analogowymi systemami alarmowania tj.: DSP-50, digitexFSK, RSSS-2000/3000.

Zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności DSP-50

Jest analogowym systemem przeznaczonym do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

System wyświetlania alarmów DWA-100

Służy do powiadamiania zespołów ratowniczych o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnału dźwiękowego oraz wyświetlenie cyfr lub liter na panelach wyświetlających.

Bezdotykowe czujniki temperatury

System bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. Czujniki temperatury szybko i precyzyjnie wykrywają osoby z podwyższoną temperaturą. Stacje posiadają wbudowany system ostrzegania.

Radiokomunikacja

System zdalnego sterowania radiotelefonami służący do zwiększenia zasięgu radiotelefonu zainstalowanego na stanowisku dyspozytorskim oraz urządzenia przeznaczone do komunikacji radiowej.