Cyfrowa stacja bazowa DSP-16

Cyfrowa stacja bazowa DSP-16

umożliwia dyspozytorowi zdalne uruchamianie syren alarmowych pracujących w systemie DSP-60. Stacja przeznaczona jest do zdalnego uruchamiania syren alarmowych pracujących w Straży Pożarnej i Obronie Cywilnej. Łączność pomiędzy DSP-16, a DSP-62, jest realizowana poprzez kanał radiowy lub kanał IP, natomiast ze stacjami DSP-52 (BM, BS i L) komunikacja odbywa się za pomocą analogowej łączności radiowej w standardzie STQC.

GŁÓWNE FUNKCJE:
  • integracja z SWD – przekazywanie do remiz danych otrzymanych z systemu SWD m.in. dyspozycji wyjazdowych (zdarzenie, jego lokalizacja, kontakt),
  • integracja z digitexCZK/IP – zarządzanie syrenami za pomocą aplikacji webowej,
  • integracja z JA OSP – przekazywanie informacji zwrotnej do stacji obiektowych w systemie tj. tablica gotowości bojowej (potwierdzenie stawienia się na alarm),
  • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi – zarządzanie automatyką, sterowanie systemem wyświetlania alarmów DWA-100, stacjami pogodowymi, czujnikami powietrza, poziomu wody, chloru, amoniaku, promieniowania oraz systemami przywoławczymi i ewakuacyjnymi
DOSTĘPNE WERSJE rack lub naścienna (metalowa skrzynka)
STEROWANIE LOKALNE wbudowana klawiatura
STEROWANIE ZDALNE oprogramowanie digitexCZK/IP, JA OSP oraz SWD
ZARZĄDZANIE BEZPOŚREDNIE stacje obiektowe: DSP-62, DSP-52L, DSP-52BS, DSP-52BM, syreny: elektroniczne, mechaniczne i rezerwowe (dowolnym protokołem radiowym)
ZARZĄDZANIE POŚREDNIE automatyka, wyświetlacze DWA-100, czujniki chemiczne, stacje pogodowe, systemy przywoławcze i ewakuacyjne
WYWOŁYWANIE radiowe (analogowe i cyfrowe), IP (LAN/ VPN)