fbpx
digitex WAVE

digitex WAVE

digitex WAVE jest oprogramowaniem dyspozytorskim centrali alarmowej systemu digitexCZK/IP. Umożliwia natychmiastową reakcję w sytuacjach szczególnego zagrożenia oraz wymagających szybkiej interwencji. Oprogramowanie zawiera mapę danego regionu wraz z rozmieszczonymi na niej punktami alarmowymi.

Oprogramowanie digitex WAVE umożliwia zarządzanie jedną, kilkoma lub wszystkimi syrenami pracującymi w systemie w tym samym czasie. Umożliwia włączanie alarmów, przekazywanie komunikatów głosowych, uruchamianie wybranych funkcji za pomocą sieci GSM (w formie SMS-a), testowanie syren oraz odtwarzanie komunikatów głosowych przesyłanych w formie tekstowej (TTS).

Dodatkowo, oprogramowanie umożliwia sterowanie pracą zewnętrznych punktów alarmowych (urządzeń zewnętrznych). Dyspozytor ma możliwość odczytania stanu czujników oraz zostaje zaalarmowany o przekroczeniu wyznaczonego progu krytycznego.