MIERNIK JAKOŚCI POWIETRZA DPM

MIERNIK JAKOŚCI POWIETRZA DPM

to precyzyjny miernik pozwalający na równoczesne monitorowanie temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia oraz pyłów zawieszonych PM10/PM2.5/PM1.0 w otoczeniu. Dane gromadzone w mierniku przekazywane są (do systemu digitexCZK/IP®) za pośrednictwem syren elektronicznych serii DSE, radiowych punktów dostępowych RPD lub central alarmowych DCA-4000.

STEROWANIE ZDALNE oprogramowanie digitexCZK/IP®
ZASILANIE 12 V DC