fbpx
MIERNIK JAKOŚCI POWIETRZA DPM

MIERNIK JAKOŚCI POWIETRZA DPM

Miernik jakości powietrza DPM to precyzyjny miernik, który monitoruje parametry powietrza. Profesjonalna technologia pomiarowa umożliwia odczyt temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia oraz pyłów zawieszonych PM10/PM2.5/PM1.0 w otoczeniu.

Dane, które gromadzi miernik zapisują się w systemie digitexCZK/IP®. Odbywa się to za pośrednictwem syren elektronicznych serii DSE, radiowych punktów dostępowych RPD lub central alarmowych DCA-4000.

STEROWANIE ZDALNE oprogramowanie digitexCZK/IP®
ZASILANIE 12 V DC