fbpx
Strona główna Produkty Zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności DSP-50

Zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności DSP-50

Stacja bazowa

Jest urządzeniem przeznaczonym dla komend Państwowej Straży Pożarnej. Za pomocą zakodowanego sygnału radiowego umożliwia zdalne uruchamianie stacji obiektowych pracujących w PSP.

Stacje obiektowe

Są urządzeniami przeznaczonymi dla OSP. Umożliwiają zdalne sterowanie syrenami alarmowymi w systemie DSP-50.

Terminal komórkowy

Umożliwia powiadamianie osób (drużyn OSP) wyposażonych w telefony komórkowe z wykorzystaniem usług: SMS, FLASH SMS i CLIP (dzwonienie).

Usługa Jednoczesne alarmowanie OSP

Umożliwia dodatkowe alarmowanie wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej o alarmach pożarowych lub innych zdarzeniach (np. ćwiczeniach, zbiórce), w formie jednoczesnego dzwonienia na ich telefony komórkowe.

Czujniki

Urządzenia są przeznaczone do powiadamiania o zaniku fazy, a także do kontrolowania sygnału akustycznego syreny.