fbpx
STACJA BAZOWA DSP-15SP

STACJA BAZOWA DSP-15SP

Stacja bazowa DSP-15SP umożliwia dyspozytorowi zdalne uruchamianie syren alarmowych pracujących w systemie DSP-50.

Na stanowisku kierowania w Państwowej Straży Pożarnej stosowana jest stacja bazowa DSP-15SP. Natomiast w systemie hierarchicznym Obrony Cywilnej: wojewódzka DSP-15W/OC, powiatowa DSP-15P/OC lub gminna DSP-15G/OC. Poszczególne rodzaje stacji bazowych różnią się zakresem uprawnień oraz oprogramowaniem systemowym.

Wszystkie rodzaje stacji zawierają:

moduł kodera/dekodera, układ sterowania radiotelefonem, układ do współpracy z komputerem oraz manipulator do ręcznego sterowania systemem.

Po wysłaniu ze stacji bazowej DSP-15SP sygnału wywoławczego, następuje uruchomienie stacji obiektowej. Następnie, po weryfikacji poprawności kodu oraz sprawdzeniu zasilania syreny głównej (wszystkich faz), następuje włączenie syreny i przesłanie potwierdzenia do stacji bazowej, która wywołała alarm.

Stacja DSP-15SP współpracuje z oprogramowaniem dyspozytorskim SWD-ST.

System DSP-50 spełnia wszystkie wymagania techniczne ustalone przez KG PSP i posiada zezwolenie nr BliŁ II/44/95 z dnia 11 lipca 1995 r. na użytkowanie w sieciach alarmowania.

STEROWANIE LOKALNE wbudowana klawiatura
STEROWANIE ZDALNE oprogramowanie komputerowe
ZARZĄDZANIE BEZPOŚREDNIE stacje obiektowe: DSP-52L, DSP-52BS, DSP-52BM, syreny: elektroniczne, mechaniczne i rezerwowe (protokół radiowy DSP-50)
ZARZĄDZANIE POŚREDNIE terminale komórkowe DTG-53, pagery
WYWOŁANIE RADIOWE DSP-50 STQC czasowo-tonowy
ZASILANIE 12 V DC