CZUJNIK FAZ DKF-02/DKF-03

CZUJNIK FAZ DKF-02/DKF-03

kontroluje prawidłowość zasilania syreny mechanicznej znajdującej się na danym obiekcie. Monitoruje czy w syrenie są wszystkie fazy i napięcia w tych fazach mają właściwą wartość. Urządzenie pracuje automatycznie i nie wymaga obsługi użytkownika. W przypadku wykrycia przez czujnik braku zasilania następuje automatyczne załączenie się podłączonej do niego syreny rezerwowej.