Strona główna Aktualności Aktualności Syreny poinformują mieszkańców o COVID-19

Syreny poinformują mieszkańców o COVID-19

Syreny poinformują mieszkańców o COVID-19

System digitexCZK/IP ostrzega i alarmuje ludność o zbliżającym się zagrożeniu. Ponadto, system informuje mieszkańców danego regionu o zasadach postępowania w sytuacji nadzwyczajnej. Alarmowanie odbywa się za pomocą sygnałów i komunikatów informujących o niebezpieczeństwie np. skażeniach chemicznych, zakażeniach biologicznych i innych.

Aktualnie największym zagrożeniem na świecie jest rozprzestrzeniający się wirus COVID-19 (koronawirus). Jest to sytuacja nadzwyczajna, w związku z którą zostały zamknięte szkoły oraz miejsca publiczne. Sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie, a większość miast zamyka parki, place zabaw i zaleca pozostanie w domach (#zostańwdomu).


Syreny elektroniczne nie tylko alarmują, ale również ostrzegają i informują

Syreny alarmowe umożliwiają dyspozytorom wygłaszanie komunikatów głosowych z wytycznymi dla mieszkańców. W związku z zaistniałym zagrożeniem dyspozytorzy przekazują zalecenia wspierające ich bezpieczeństwo.


Przykładowy KOMUNIKAT WYGŁOSZONY NA ŻYWO z zaleceniami wspierającymi bezpieczeństwo podczas trwającej pandemii:


KOMUNIKAT GŁOSOWY Z PLIKU (POBIERZ):


KOMUNIKAT GŁOSOWY ZA POMOCĄ FUNKCJI ZMIENIAJĄCEJ TEKST NA MOWĘ (TTS – dot. syren cyfrowych):


Aplikacja digitexCZK/IP WAVE

Aplikacja digitexCZK/IP WAVE przeznaczona jest do obsługi sieciowych i radiowych systemów sterowania syrenami. Ponadto, dzięki współpracy z urządzeniami monitorującymi ostrzega między innymi przed skażeniami, zanieczyszczeniami i podtopieniami.

Zarówno włączanie alarmów jak i testowanie syren odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Dostępnej zarówno z poziomu mapy, klawiszy szybkiego dostępu jak i menu głównego.

Mapa w pełni obrazuje geograficzne położenie i stan wszystkich punktów alarmowych systemu. Umożliwia dyspozytorowi wybranie syreny alarmowej lub grupy syren, za pomocą których wygłoszone zostaną komunikaty ostrzegawcze. System umożliwia wygłaszanie komunikatów na żywo, z pliku lub za pomocą funkcji TTS.


Obsługa aplikacji digitexCZK/IP WAVE:

UWAGA! Wymagana jest najnowsza wersja oprogramowania digitexCZK/IP WAVE z certyfikatem SSL.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa podjęliśmy decyzję o przeprowadzaniu usługi upgrade za darmo. Zgłoszenia prosimy przesyłać na serwis.digitex.pl
W przypadku starszych systemów, w których istnieje konieczność przeprowadzenia aktualizacji (do wersji digitexCZK/IP WAVE lub sprzętowej), każda modernizacja będzie rozpatrywana indywidualnie.


Wpisy powiązane

Nowa funkcjonalność w oprogramowaniu digitexCZK/IP WAVE

Nowa funkcjonalność w oprogramowaniu digitexCZK/IP WAVE

digitexCZK/IP WAVE jest oprogramowaniem dyspozytorskim cyfrowego systemu alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP. digitexCZK/IP WAVE umożliwia dyspozytorowi natychmiastową reakcję w sytuacjach szczególnego zagrożenia oraz wymagających szybkiej interwencji. Oprogramowanie zawiera mapę danego regionu wraz z rozmieszczonymi na niej punktami alarmowymi.  W celu usprawnienia oprogramowania i uproszczenia zadań dyspozytorów nasi […]

Rozpoczęcie współpracy z Rosją

Rozpoczęcie współpracy z Rosją

W grudniu dostarczyliśmy system alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP® dla klienta przemysłowego w Rosji. Dostarczony system  składa się z oprogramowania digitexCZK/IP® Wave, 2 syren elektronicznych DSE-1200S, syreny elektronicznej DSE-3000S oraz lokalnego manipulatora sterującego DPS-4000. Ponadto, rozpoczęliśmy współpracę na rynku rosyjskim. W związku z tym, wyposażyliśmy […]