MANIPULATOR STERUJĄCY DWA-102

MANIPULATOR STERUJĄCY DWA-102

wywołuje poszczególne zespoły ratownicze za pomocą paneli alfanumerycznych, numerycznych i wykonawczych pracujących w systemie wyświetlania alarmów DWA-100. System wyświetlania alarmów DWA-100 składa się z jednego lub kilku manipulatorów umieszczonych na stanowisku dyspozytorskim oraz dowolnej ilości paneli wyświetlających montowanych w miejscach przebywania zespołów wyjazdowych.

STEROWANIE LOKALNE wbudowana klawiatura
STEROWANIE ZDALNE oprogramowanie SWD
ZASILANIE REZERWOWE akumulator: 12 V DC (2,3 Ah)