MANIPULATOR STERUJĄCY DWA-102

MANIPULATOR STERUJĄCY DWA-102

System DWA-100 składa się z jednego lub kilku manipulatorów umieszczonych na stanowisku dyspozytorskim oraz dowolnej ilości paneli wyświetlających, montowanych w miejscach przebywania zespołów wyjazdowych.

Manipulator sterujący DWA-102 umożliwia wywołanie poszczególnych zespołów ratowniczych. Wywołanie odbywa się za pomocą paneli alfanumerycznych, numerycznych i wykonawczych, które pracują w systemie wyświetlania alarmów DWA-100.

Manipulator DWA-102 posiada 15 ponumerowanych kolejno (od 1 do 15) przycisków przeznaczonych do włączania alarmów. Dodatkowo, posiada 2 przyciski funkcyjne umożliwiające wł./wył. sygnalizacji dźwiękowej oraz kasowanie alarmu.

 

STEROWANIE LOKALNE wbudowana klawiatura
STEROWANIE ZDALNE oprogramowanie SWD
ZASILANIE REZERWOWE akumulator: 12 V DC (2,3 Ah)