PANEL ZEWNĘTRZNY DPI-210

PANEL ZEWNĘTRZNY DPI-210

Panel zewnętrzny DPI-210 to wyświetlacz alarmowy i informacyjny. Powiadamia zespoły ratownicze straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia.

Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie alarmu – sygnału dźwiękowego oraz pojawienie się cyfr lub liter na wyświetlaczu. Ponadto, panel DPI-210 prezentuje zaprogramowane komunikaty tekstowe (do 10 znaków) np. ALARM CHEM. oraz umożliwia wyświetlanie dowolnego tekstu (do 80 znaków).

Parametry wyświetlacza są konfigurowalne. W związku z tym istnieje możliwość dostosowania ustawień wedle preferencji użytkownika np. jasności, długości wyświetlania alarmów, rodzaju dźwięku, czcionek, a także parametrów dotyczących oszczędzania energii czy wyświetlania daty, czasu i temperatury zewnętrznej.

Ze względu na wymiary jak i parametry obudowy wyświetlacz DPI-210 stosuje się zazwyczaj na zewnątrz budynków.

Panel współpracuje z manipulatorem sterującym DWA-102.

STEROWANIE ZDALNE manipulator DWA-102, oprogramowanie SWD
NATĘŻENIE DŹWIĘKU 100 db/1 m
WYŚWIETLACZ 15 komunikatów alarmowych, wszystkie cyfry
ZASILANIE REZERWOWE akumulator: 2 x 12 V DC (2,2 Ah)
CZAS PRACY NA Z. REZERWOWYM min. 4 h (przy ciągłym świeceniu)
STOPIEŃ OCHRONY IP65