PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-105

PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-105

Panel wyświetlający alarmy DWA-105 powiadamia zespoły ratownicze straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia.

Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej oraz wyświetlenie cyfr. Każda cyfra oznacza konkretną drużynę (sekcję) wyjazdową.

Podobnie jak DWA-110 i DWA-115, panel DWA-105 zapewnia dobrą widoczność do kilkunastu metrów. Dzięki czemu stosowany jest głównie w pomieszczeniach tj.: świetlice, garaże, korytarze itp.

Dostępne modele:
DWA-105 – wersja wewnętrzna (5 cyfr)
DWA-105/2 – wersja wewnętrzna, dwustronna (5 cyfr z obu stron)
DWA-105/Z – wersja zewnętrzna (5 cyfr, obudowa do montażu zewnętrznego)

STEROWANIE ZDALNE manipulator DWA-101/DWA-102, oprogramowanie SWD
NATĘŻENIE DŹWIĘKU 100 db/1 m
ZASILANIE REZERWOWE 12 V DC (2,2 Ah)
CZAS PRACY NA Z. REZERWOWYM min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)