PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-02

PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-02

Panel wyświetlający DWA-02 pełni funkcję informacyjną. Powiadamia zespoły ratownicze straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia.

Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej oraz wyświetlenie cyfr. Każda wyświetlana w panelu cyfra  (0-9) oznacza konkretną drużynę (sekcję) wyjazdową.

Panele DWA-02 najczęściej stosuje się w małych pomieszczeniach. Do większych pomieszczeń lub hal zaleca się zamiennie panele DWA-105 lub DWA-110.

STEROWANIE ZDALNE manipulator DWA-101/DWA-102, oprogramowanie SWD
NATĘŻENIE DŹWIĘKU 100 db/ 1m
ZASILANIE REZERWOWE 12 V DC (1,3 Ah)
CZAS PRACY NA Z. REZERWOWYM min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)