PANEL ALFANUMERYCZNY DWA-ALFA

PANEL ALFANUMERYCZNY DWA-ALFA

Panel alfanumeryczny DWA-ALFA pełni funkcję informacyjną. Powiadamia zespoły ratownicze straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia.

Wyświetlacz prezentuje zaprogramowane komunikaty tekstowe (do 10 znaków) np. ALARM CHEM. oraz umożliwia wyświetlanie dowolnego tekstu (do 80 znaków). Dodatkowo, DWA-ALFA umożliwia wyświetlanie cyfr naprzemiennie z jednym (lub kilkoma) komunikatami tekstowymi oraz wyzwala alarm – sygnał dźwiękowy.

Panel współpracuje z manipulatorem sterującym DWA-102.

STEROWANIE ZDALNE manipulator DWA-102, oprogramowanie SWD
NATĘŻENIE DŹWIĘKU 100 db/1 m
WYŚWIETLACZ 5 komunikatów alarmowych, wszystkie cyfry
DŁUGOŚĆ WYŚWIETLANEGO TEKSTU do 80 znaków
ZASILANIE REZERWOWE akumulator: 12 V DC (2,2 Ah)
CZAS PRACY NA Z. REZERWOWYM min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)