PANEL WYKONAWCZY DWA-03

PANEL WYKONAWCZY DWA-03

Panel wykonawczy DWA-03 (strzałki) steruje bramą wyjazdową konkretnego zespołu ratowniczego straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego. Każdy z paneli DWA-03 przyporządkowany jest do jednego lub wielu numerów wyświetlanych na panelach alarmowych DWA-100.

Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej, wyświetlenie symbolu strzałki oraz automatyczne otworzenie bramy garażowej.

Brama garażowa otwiera się w sposób zgodny z zapisaną wcześniej konfiguracją. W zależności od potrzeby, może otwierać się automatycznie po naciśnięciu odpowiedniej cyfry na manipulatorze, bądź z zaprogramowanym opóźnieniem. Czas i sposób świecenia strzałek również jest konfigurowalny. W rezultacie wpływa to na skrócenie czasu wyjazdu zespołu do akcji ratunkowej.

 

STEROWANIE ZDALNE manipulator DWA-101/DWA-102, oprogramowanie SWD
NATĘŻENIE DŹWIĘKU 100 db/1 m
ZASILANIE REZERWOWE 12 V DC (1,3 Ah)
CZAS PRACY NA Z. REZERWOWYM min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)
PRZEKAŹNIK 2 x 24 V DC / 2 A