PANEL WYKONAWCZY DWA-03

PANEL WYKONAWCZY DWA-03

umożliwia powiadamianie zespołów ratowniczych straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej, wyświetlenie symbolu strzałek oraz automatyczne otworzenie bramy garażowej, co wpływa na przyśpieszenie czasu wyjazdu zespołu ratowniczego.

STEROWANIE ZDALNE manipulator DWA-101/DWA-102, oprogramowanie SWD
NATĘŻENIE DŹWIĘKU 100 db/1 m
ZASILANIE REZERWOWE 12 V DC (1,3 Ah)
CZAS PRACY NA Z. REZERWOWYM min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)
PRZEKAŹNIK 2 x 24 V DC / 2 A