MANIPULATOR STERUJĄCY DWA-101

MANIPULATOR STERUJĄCY DWA-101

System DWA-100 składa się z jednego lub kilku manipulatorów umieszczonych na stanowisku dyspozytorskim oraz dowolnej ilości paneli wyświetlających, montowanych w miejscach przebywania zespołów wyjazdowych.

Manipulator sterujący DWA-101 umożliwia wywołanie poszczególnych zespołów ratowniczych. Wywołanie odbywa się za pomocą paneli numerycznych i wykonawczych, które pracują w systemie wyświetlania alarmów DWA-100.

Manipulator DWA-101 posiada 10 ponumerowanych kolejno (od 0 do 9) przycisków przeznaczonych do włączania alarmów. Dodatkowo, posiada 2 przyciski funkcyjne umożliwiające wł./wył. sygnalizacji dźwiękowej oraz kasowanie alarmu.

STEROWANIE LOKALNE wbudowana klawiatura
STEROWANIE ZDALNE oprogramowanie SWD
ZASILANIE REZERWOWE akumulator: 12 V DC (2,3 Ah)