PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-110

PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-110

powiadamia zespoły ratownicze straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej oraz wyświetlenie cyfr. Każda cyfra oznacza konkretną drużynę (sekcję) wyjazdową. Wyświetlane cyfry zapewniają dobrą widoczność do kilkunastu metrów. DWA-110 przeznaczony jest do zawieszenia w pomieszczeniach tj.: świetlice, garaże, korytarze itp.

Dostępne modele:
DWA-110 – wersja wewnętrzna (10 cyfr)
DWA-110/2 – wersja wewnętrzna, dwustronna (10 cyfr z obu stron)
DWA-110/Z – wersja zewnętrzna (10 cyfr, obudowa do montażu zewnętrznego)

STEROWANIE ZDALNE manipulator DWA-101/DWA-102, oprogramowanie SWD
NATĘŻENIE DŹWIĘKU 100 db/1 m
ZASILANIE REZERWOWE 12 V DC (2,2 Ah)
CZAS PRACY NA Z. REZERWOWYM min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)