PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-110

PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-110

Panel wyświetlający DWA-110 powiadamia zespoły ratownicze straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia.

Powiadamianie zespołów odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej oraz wyświetlenie cyfr. Każda wyświetlana w panelu cyfra oznacza konkretną drużynę (sekcję) wyjazdową.

Wyświetlane cyfry zapewniają dobrą widoczność do kilkunastu metrów. Dlatego DWA-110 stosowany jest głównie w pomieszczeniach tj.: świetlice, garaże, korytarze itp.

Dostępne modele:
DWA-110 – wersja wewnętrzna (10 cyfr)
DWA-110/2 – wersja wewnętrzna, dwustronna (10 cyfr z obu stron)
DWA-110/Z – wersja zewnętrzna (10 cyfr, obudowa do montażu zewnętrznego)

Istnieje możliwość rozbudowy panelu o 5 dodatkowych cyfr. Ma to znaczenie w przypadku potrzeby powiadomienia większej ilości drużyn ratunkowych.

STEROWANIE ZDALNE manipulator DWA-101/DWA-102, oprogramowanie SWD
NATĘŻENIE DŹWIĘKU 100 db/1 m
ZASILANIE REZERWOWE 12 V DC (2,2 Ah)
CZAS PRACY NA Z. REZERWOWYM min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)