PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-115

PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-115

Panel wyświetlający alarmy DWA-115 powiadamia zespoły ratownicze straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia.

Powiadamianie zespołów odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej oraz wyświetlenie cyfr. Każda wyświetlana cyfra oznacza konkretną drużynę (sekcję) wyjazdową.

Panel DWA-115 jest uzupełnieniem DWA-110 o 5 dodatkowych cyfr.

Podobnie jak panel DWA-110, zapewnia on dobrą widoczność do kilkunastu metrów. Dlatego stosowany jest głównie w pomieszczeniach tj.: świetlice, garaże, korytarze itp.

Dostępne modele:
DWA-115 – wersja wewnętrzna (5 cyfr z zakresu 11-15)
DWA-115/Z – wersja zewnętrzna (5 cyfr z zakresu 11-15, obudowa do montażu zewnętrznego)

STEROWANIE ZDALNE manipulator DWA-102, oprogramowanie SWD
NATĘŻENIE DŹWIĘKU 100 db/1 m
ZASILANIE REZERWOWE 12 V DC (2,2 Ah)
CZAS PRACY NA Z. REZERWOWYM min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)