PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-01

PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-01

Panel wyświetlający DWA-01 (dzwonek) powiadamia konkretny zespół ratowniczy straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia.

Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie narastającej sygnalizacji dźwiękowej oraz wyświetlenie symbolu dzwonka.

Bez wątpienia, wyświetlacz DWA-01 ma swoje zastosowanie w pokojach sypialnianych zespołów wyjazdowych. DWA-01 pozwala wywołać alarm dla określonej drużyny ratunkowej bez konieczności wywoływania alarmu w pozostałych panelach.

STEROWANIE ZDALNE manipulator DWA-101/DWA-102, oprogramowanie SWD
NATĘŻENIE DŹWIĘKU 100 db/1 m
ZASILANIE REZERWOWE 12 V DC (1,3 Ah)
CZAS PRACY NA Z. REZERWOWYM min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)