Strona główna Aktualności Realizacje Bezpieczne woj. podlaskie

Bezpieczne woj. podlaskie

Bezpieczne woj. podlaskie

Z przyjemnością informujemy, że działając jako konsorcjum z firmą BIT S.A., zakończyliśmy rozbudowę systemu e-Bezpieczeństwo w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa, zadanie I”. Celem projektu było zbudowanie nowoczesnego, jednolitego, w pełni cyfrowego systemu alarmowania w województwie podlaskim, który umożliwi skuteczne powiadomienie o zagrożeniu jak największej liczby mieszkańców dzięki zastosowaniu m.in. dwóch nowoczesnych mediów transmisyjnych – Internetu oraz cyfrowej transmisji radiowej. System pozwoli również na nadawanie komunikatów głosowych przez syreny elektroniczne z różnych poziomów zarządzania kryzysowego.

Główne priorytety realizowanego projektu to:

  • integracja z funkcjonującym systemem e-Bezpieczeństwo, w tym z podkładami mapowymi oraz obecnie wykorzystywanym systemem sterowania syrenami alarmowymi,
  • zachowanie funkcjonalności sterowania syrenami alarmowymi na terenie województwa z wykorzystaniem przede wszystkim istniejącej infrastruktury technicznej i teleinformatycznej oraz zapewnienie analogicznego sterowania z wykorzystaniem łączności radiotelefonicznej,
  • zapewnienie możliwości  uruchamiania syren alarmowych dodatkowym użytkownikom (głównie MCZK/PCZK),
  • zapewnienie możliwości nadawania przez syreny elektroniczne komunikatów głosowych z central powiatowych/miejskich i umożliwienie nadawania komunikatów tekstowych z poziomu wojewódzkiego w przyszłości.

W ramach projektu zakończonego w listopadzie 2015 r., zrealizowane zostały m.in.:

  • dostarczenie 20 kpl. nowoczesnych cyfrowych syren elektronicznych DSE o mocach 1200W, które umożliwią skuteczne alarmowanie mieszkańców oraz informowanie ich za pomocą zapowiedzi słownych o zagrożeniach z wykorzystaniem cyfrowej transmisji radiowej FDMA,
  • dostarczenie 25 kpl. Radiowych Punktów Dostępowych zapewniających zasięg cyfrowej komunikacji radiowej FDMA na terenie województwa podlaskiego oraz pełniących rolę serwerów w systemie digitexCZK/IP poprzez szyfrowaną transmisję IP (VPN),
  • aktualizacja oraz wdrożenie 23 kpl. oprogramowania dyspozytorskiego digitexCZK/IP umożliwiającego szybkie i intuicyjne sterowanie całym systemem powiadamiania.

Wpisy powiązane

digitex ponownie na Ukrainie

digitex ponownie na Ukrainie

Ubiegły tydzień spędziliśmy na Ukrainie. Podczas wyjazdu, mieliśmy przyjemność spotkać się z naszymi Partnerami oraz uczestniczyć w spotkaniach z nowymi, potencjalnymi klientami …

Syreny w drodze do Arabii Saudyjskiej

Syreny w drodze do Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska po raz kolejny inwestuje w polski system ostrzegania i alarmowania ludności. Projekt dotyczy wdrożenia systemu przeciwpowodziowego, który ma ochronić mieszkańców przed ewentualnymi powodziami lub podtopieniami …