Strona główna Aktualności Realizacje Bezpieczne woj. podlaskie

Bezpieczne woj. podlaskie

Bezpieczne woj. podlaskie

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego

Z przyjemnością informujemy, że działając jako konsorcjum z firmą BIT S.A., zakończyliśmy rozbudowę systemu e-Bezpieczeństwo. Była to rozbudowa w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa, zadanie I”. Celem projektu było zbudowanie nowoczesnego, jednolitego, w pełni cyfrowego systemu alarmowania w województwie podlaskim. System alarmowy umożliwia skuteczne powiadomienie o zagrożeniu jak największej liczby mieszkańców. Odbywa się to dzięki zastosowaniu m.in. dwóch nowoczesnych mediów transmisyjnych – IP oraz cyfrowej transmisji radiowej. System pozwoli również na nadawanie komunikatów głosowych przez syreny elektroniczne z różnych poziomów zarządzania kryzysowego.

Główne priorytety realizowanego projektu to:

  • integracja z funkcjonującym systemem e-Bezpieczeństwo, w tym z podkładami mapowymi oraz obecnie wykorzystywanym systemem sterowania syrenami alarmowymi,
  • zachowanie funkcjonalności sterowania syrenami alarmowymi na terenie województwa. Wykorzystującej istniejącą infrastrukturę techniczną i teleinformatyczną oraz zapewnienie analogicznego sterowania z wykorzystaniem łączności radiotelefonicznej,
  • zapewnienie możliwości  uruchamiania syren alarmowych dodatkowym użytkownikom (głównie MCZK/PCZK),
  • zapewnienie możliwości nadawania przez syreny elektroniczne komunikatów głosowych z central powiatowych i/lub miejskich. Ponadto, umożliwienie nadawania komunikatów tekstowych z poziomu wojewódzkiego w przyszłości.

W ramach projektu, zakończonego w listopadzie 2015 r., zrealizowane zostały m.in.:

  • dostarczenie 20 kpl. nowoczesnych cyfrowych syren elektronicznych DSE o mocach 1200W. Syreny umożliwiają skuteczne alarmowanie mieszkańców oraz informowanie ich za pomocą zapowiedzi słownych o zagrożeniach wykorzystując cyfrową transmisję radiową FDMA,
  • dostarczenie 25 kpl. Radiowych Punktów Dostępowych zapewniających zasięg cyfrowej komunikacji radiowej FDMA na terenie województwa podlaskiego. Dodatkowo, pełniących rolę serwerów w systemie digitexCZK/IP poprzez szyfrowaną transmisję IP (VPN),
  • aktualizacja oraz wdrożenie 23 kpl. oprogramowania dyspozytorskiego digitexCZK/IP umożliwiającego szybkie i intuicyjne sterowanie całym systemem powiadamiania.

Wpisy powiązane

Nowa funkcjonalność w oprogramowaniu digitexCZK/IP WAVE

Nowa funkcjonalność w oprogramowaniu digitexCZK/IP WAVE

digitexCZK/IP WAVE jest oprogramowaniem dyspozytorskim cyfrowego systemu alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP. digitexCZK/IP WAVE umożliwia dyspozytorowi natychmiastową reakcję w sytuacjach szczególnego zagrożenia oraz wymagających szybkiej interwencji. Oprogramowanie zawiera mapę danego regionu wraz z rozmieszczonymi na niej punktami alarmowymi.  W celu usprawnienia oprogramowania i uproszczenia zadań dyspozytorów nasi […]

Rozpoczęcie współpracy z Rosją

Rozpoczęcie współpracy z Rosją

W grudniu dostarczyliśmy system alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP® dla klienta przemysłowego w Rosji. Dostarczony system  składa się z oprogramowania digitexCZK/IP® Wave, 2 syren elektronicznych DSE-1200S, syreny elektronicznej DSE-3000S oraz lokalnego manipulatora sterującego DPS-4000. Ponadto, rozpoczęliśmy współpracę na rynku rosyjskim. W związku z tym, wyposażyliśmy […]