digitexCZK/IP SERWER

digitexCZK/IP SERWER

digitexCZK/IP SERWER jest oprogramowaniem serwerowym przechowującym dane wszystkich punktów alarmowych pracujących w systemie. Przechowuje dane m.in. syren elektronicznych serii DSE, radiowych punktów dostępowych RPD, central alarmowych DCA-4000 oraz czujników fizyczno-chemicznych.