digitexCZK/IP serwer

digitexCZK/IP serwer

jest oprogramowaniem serwerowym przechowującym dane wszystkich punktów alarmowych tj. syren elektronicznych serii DSE, radiowych punktów dostępowych RPD, central alarmowych DCA-4000 oraz czujników fizyczno-chemicznych pracujących w systemie.