Strona główna Aktualności Realizacje Pierwsze wdrożenie systemu DSP-60

Pierwsze wdrożenie systemu DSP-60

Pierwsze wdrożenie systemu DSP-60

W kwietniu 2019 r. zakończyliśmy wdrożenie cyfrowego systemu selektywnego alarmowania DSP-60. Było to pierwsze wdrożenie w Polsce.

Główną funkcją systemu jest możliwość szybkiego i skutecznego ostrzegania mieszkańców o niebezpieczeństwach, takich jak wichury, nawałnice, podtopienia i inne załamania pogodowe. Dodatkowo system wspiera działania służb Zarządzania Kryzysowego oraz ochotników Straży Pożarnej zapewniając im możliwość szybkiego powiadamiania i przesyłania informacji. Cały system opiera się na niezależnej i cyfrowej komunikacji radiowej wspomaganej łącznością IP (przez Internet).

Powiat bytowski został przez nas wyposażony w:

– 55 nowoczesnych stacji obiektowych DSP-62 w remizach OSP,
– 65 syren alarmowych o mocy od 600W do 1200W,
– 12 stacji bazowych wraz komputerami, w tym 1 nowa stacja DSP-16 w Komendzie Powiatowej PSP,
– 1 radiowy punkt dostępowy RPD/C typu Code-Repeater pełniący funkcję przemiennika radiowego,
– 10 tablic świetlnych LED na budynkach urzędów gmin,
– 1 stację pogodową oraz czujnik poziomu wody koryta rzeki.

Wartość całego projektu wyniosła 2,7 mln zł brutto.


Wpisy powiązane

Nowa funkcjonalność w oprogramowaniu digitexCZK/IP WAVE

Nowa funkcjonalność w oprogramowaniu digitexCZK/IP WAVE

digitexCZK/IP WAVE jest oprogramowaniem dyspozytorskim cyfrowego systemu alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP. digitexCZK/IP WAVE umożliwia dyspozytorowi natychmiastową reakcję w sytuacjach szczególnego zagrożenia oraz wymagających szybkiej interwencji. Oprogramowanie zawiera mapę danego regionu wraz z rozmieszczonymi na niej punktami alarmowymi.  W celu usprawnienia oprogramowania i uproszczenia zadań dyspozytorów nasi […]

Rozpoczęcie współpracy z Rosją

Rozpoczęcie współpracy z Rosją

W grudniu dostarczyliśmy system alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP® dla klienta przemysłowego w Rosji. Dostarczony system  składa się z oprogramowania digitexCZK/IP® Wave, 2 syren elektronicznych DSE-1200S, syreny elektronicznej DSE-3000S oraz lokalnego manipulatora sterującego DPS-4000. Ponadto, rozpoczęliśmy współpracę na rynku rosyjskim. W związku z tym, wyposażyliśmy […]