fbpx

Inwentaryzacja w OSP

Inwentaryzacja w OSP

W Polsce trwa inwentaryzacja, która jest związana z projektem mającym na celu wymianę analogowych syren alarmowych na cyfrowe.

Projekt obejmuje wyposażenie wybranych punktów w kompatybilny sprzęt i oprogramowanie, zakup urządzeń umożliwiających szyfrowanie transmisji radiowej oraz transmisji IP. Projekt zakłada również wyposażenie niektórych jednostek w instalacje fotowoltaiczne, które zapewnią dodatkowe źródło energii elektrycznej.

Aby jak najbardziej uprościć proces przeglądów, przesyłamy kilka wskazówek, które mogą okazać się przydatne podczas przeprowadzania inwentaryzacji.

SPIS SYREN ALARMOWYCH

Inwentaryzację należy rozpocząć od listy wszystkich syren alarmowych, które pracują w systemie alarmowania ludności.

Syreny marki Digitex mają tabliczkę znamionową z numerem fabrycznym przytwierdzoną do obudowy z elektroniką.

Sugerujemy wykonanie fotografii każdej syreny podczas przeprowadzanych inwentaryzacji. Zdjęcia te mogą posłużyć jako dowód stanu syren przed i po wymianie, a także jako pomoc w identyfikacji syren w przypadku jakichkolwiek niejasności.

W straży pożarnej najczęściej stosowane są syreny elektroniczne serii DSE z głośnikami szczelinowymi o mocach:

DSE-300S – 300W, 2 głośniki szczelinowe;
DSE-600S – 600W, 4 głośniki szczelinowe;
DSE-900S – 900 W, 6 głośników szczelinowych;
DSE-1200S – 1200 W, 8 głośników szczelinowych.

INSTALACJE RADIOKOMUNIKACYJNE – PRZEWODY

Do zasilania anten stosuje się kabel koncentryczny (fider) 50 om (50Ω). Zalecamy w instalacjach stosowanie przewodu co najmniej klasy H155, który oferuje względnie niskie poziomy tłumienia dla pasma VHF, a jego konstrukcja z podwójnym ekranowaniem zapewnia lepszą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Długość przewodu (funkcja pomiaru TDR) można zmierzyć analizatorem antenowym. Należy pamiętać, iż pomiar analizatorem długości przewodu będzie zgodny ze stanem faktycznym, jeśli przewód jest nieuszkodzony na całej swojej odległości.

INSTALACJE RADIOKOMUNIKACYJNE – SWR

Pomiar SWR (Standing Wave Ratio) jest stosowany w kontekście oceny dopasowania impedancji linii transmisyjnej pomiędzy anteną a radiem.

Aby dokonać pomiaru SWR, potrzebujesz wektorowego analizatora  antenowego (zalecamy RigExpert AA-600).

Podłącz analizator SWR do anteny poprzez odpowiednie złącza lub przewody. Wybierz odpowiednią częstotliwość na analizatorze antenowym, która odpowiada częstotliwości rezonansu anteny.

Po zakończeniu pomiaru, analizator SWR przedstawi wyniki w postaci liczbowej lub graficznej. Zwróć szczególną uwagę na odczyt SWR, który powinien być jak najbliższy 1.0 (idealnego dopasowania impedancji).

W przypadku wątpliwości lub potrzeby bardziej szczegółowych informacji, warto skonsultować się z profesjonalistami z dziedziny telekomunikacji lub dostawcami odpowiedniego sprzętu pomiarowego.

INSTALACJE RADIOKOMUNIKACYJNE – RRSI

Pomiar RSSI (Received Signal Strength Indication) jest istotnym czynnikiem, który pozwala ocenić siłę odbieranego sygnału radiowego i jego wpływ na poprawne działanie urządzeń.

Pomiar RSSI najprościej wykonać przy użyciu radiotelefonu cyfrowego z wyświetlaczem i funkcją wyświetlania RSSI (Kenwood z serii NX-xxxx, Motorola z serii DM-4xxxx, niektóre radiotelefony Hytera).

Aby sprawdzić jakość sygnału należy wykonać testowe połączenie z OSP do PSP z testowym radiotelefonem podpiętym do instalacji antenowej, aby uzyskać dostęp do odpowiednich miejsc. Upewnij się, że pomiary są dokonywane w różnych punktach w obszarze.

Wartości RSSI, wskazują moc sygnału odbieranego przez urządzenia. Im wyższa wartość RSSI, tym mocniejszy sygnał. Jeśli zauważysz niskie wartości RSSI lub inne problemy z jakością sygnału, możesz podjąć działania naprawcze, takie jak naprawa lub wymiana instalacji antenowej (lepszy przewód, antena z większym zyskiem, antena podniesiona wyżej), zmiana lokalizacji urządzeń lub modernizacja sprzętu.

RSSI > -70 dBm świadczy o bardzo dobrej sile sygnału;
RSSI -90 dBm – 80dBm o dostatecznej sile sygnału;
RSSI < -90 dBm o niewystarczającej sile sygnału.

STACJE OBIEKTOWE

Radia zainstalowane w stacjach obiektowych DSP-52x posiadają najczęściej jeden kanał – kanał do obsługi systemu alarmowania.

Drugie – dodatkowe radio najczęściej ustawione jest na kanał powiatowy KP PSP.

Listę kanałów można sprawdzić po odczytaniu konfiguracji radia odpowiednim programatorem.

W przypadku wątpliwości lub potrzeby bardziej szczegółowych informacji, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistami z dziedziny telekomunikacji lub dostawcami odpowiedniego sprzętu pomiarowego.

ŚWIADCZYMY USŁUGI INWENTARYZACYJNE

Jesteśmy gotowi przeprowadzić inwentaryzację, niezależnie od lokalizacji.

Digitex oferuje usługi inwentaryzacyjne w województwie pomorskim.

Jeśli jesteś spoza tego obszaru, nasi Autoryzowani Instalatorzy zapewnią Ci kompleksową usługę inwentaryzacji w Twoim województwie.

Inwentaryzacje systemów alarmowania mają kluczowe znaczenie dla utrzymania efektywnego systemu ostrzegania ludności i zapewnienia bezpieczeństwa. Dlatego należy przeprowadzać inwentaryzację dokładnie i terminowo, zapewniając tym samym bezpieczeństwo mieszkańcom.