Strona główna zarządzanie kryzysowe

Tag: zarządzanie kryzysowe

26 syren elektronicznych DSE już na Litwie

26 syren elektronicznych DSE już na Litwie

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy projekt „Poprawa i rozwój systemów ostrzegania publicznego na Litwie” w ramach priorytetu 5 „Środowisko – zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych i adaptacja do zmian klimatu” w ramach Programu działań dla funduszy Unii Europejskiej – Inwestycje w 2014-2020. Głównym celem projektu […]

Syreny DSE-2400S na Łotwie

Syreny DSE-2400S na Łotwie

Dostarczyliśmy i wdrożyliśmy system alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP na Łotwie. W ramach projektu zostały wybudowane nowe punkty alarmowe, składające się z nowoczesnych, elektronicznych syren alarmowych serii DSE-2400S z głośnikami szczelinowymi o dużej mocy 2400 W i manipulatora lokalnego DMO-700. System został wdrożony w celu […]

Konferencja Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym

Konferencja Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym

11 stycznia, w Gdańsku, uczestniczyliśmy w konferencji „Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym”. Na konferencji zaprezentowaliśmy najnowszy cyfrowy system alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP. Dodatkowo, przeprowadziliśmy pokaz działania mobilnej syreny alarmowej DSE-600M  zamontowanej na pojeździe terenowym. Dziękujemy Państwu za uwagę i dużą frekwencję podczas gdańskiej konferencji. Zapraszamy […]

Konferencja Zarządzania Kryzysowego

Konferencja Zarządzania Kryzysowego

Digitex jest sponsorem kolejnej edycji ogólnopolskiej konferencji „Systemy dla zarządzania kryzysowego”, która odbędzie się 20 kwietnia 2011 r. we Wrocławiu. Poprowadzimy wykład na temat rozwoju cyfrowych systemów alarmowania i ostrzegania ludności w Polsce. Systemy alarmowe przeznaczone są dla całych województw, powiatów, gmin oraz małych miejscowości. […]