Tag: securex

Zaproszenie na Międzynarodowe Targi SECUREX

Zaproszenie na Międzynarodowe Targi SECUREX

Ostatnie wydarzenia na świecie potwierdzają, jak ważne staje się wykorzystywanie systemów alarmowania i ostrzegania ludności. Systemy alarmowe obejmują także zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dotyczy to także innych obiektów niebezpiecznych takich jak instalacje przemysłowe, obiekty magazynowe, hurtownie, składy i inne, dowolne […]