Realizacje

Świnoujście – nowe syreny już w systemie

Świnoujście – nowe syreny już w systemie

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy projekt dotyczący “Zakupu i dostarczenia syren elektronicznych, wielofunkcyjnej stacji bazowej digitexCZK/IP z interfejsem graficznym do sterowania syrenami alarmowymi wraz z montażem i włączeniem do scentralizowanego systemu alarmowego miasta Świnoujście” …

21 punktów alarmowych w powiecie pułtuskim

21 punktów alarmowych w powiecie pułtuskim

Jesteśmy dostawcą systemu składającego się z 21 punktów alarmowych – syren elektronicznych serii DSE, generujących dźwięk oraz komunikaty głosowe, o mocy 900W …

Syreny w powiecie otwockim

Syreny w powiecie otwockim

W ramach projektu dostarczyliśmy i uruchomiliśmy 41 syren alarmowych serii DSE o mocy 600 W wraz z powiatową centralą alarmową DCA-4000 oraz 8 pulpitami sterującymi DPS-4000 i czujnikami chemicznymi …

Powiat gorlicki wyposażony w system selektywnego alarmowania

Powiat gorlicki wyposażony w system selektywnego alarmowania

W ramach projektu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej „Wspieranie służb ratowniczych” dostarczyliśmy stacje obiektowe do 23 Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie gorlickim …

Nowoczesny system ostrzegania w Kaliszu

Nowoczesny system ostrzegania w Kaliszu

W ramach projektu zainstalowano 33 elektroniczne syreny alarmowe sterowane w oparciu o  system cyfrowej łączności radiowej DMR …

W Radomiu bezpieczniej

W Radomiu bezpieczniej

W skład systemu wchodzi analogowo-cyfrowy radiowy punkt dostępowy RPD oraz 23 syreny alarmowe serii DSE, o mocach 300-1200 W …

Bezpieczne woj. podlaskie

Bezpieczne woj. podlaskie

Celem projektu było zbudowanie nowoczesnego, jednolitego, w pełni cyfrowego systemu alarmowania w województwie podlaskim, który umożliwi skuteczne powiadomienie o zagrożeniu jak największej liczby mieszkańców …

Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania w PKN Orlen S.A

Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania w PKN Orlen S.A

Dokonaliśmy modernizacji i przebudowy systemu alarmowania i ostrzegania w PKN ORLEN S.A. poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu digitexCZK/IP …

Centrale alarmowe na potrzeby OC do systemu ostrzegania i alarmowania w wojewódzkie łódzkim

Centrale alarmowe na potrzeby OC do systemu ostrzegania i alarmowania w wojewódzkie łódzkim

Projekt realizowany w województwie łódzkim to pierwszy  w Polsce system  łączący sterowanie syrenami drogą radiową oraz z wykorzystaniem sieci  IP …

Kolejny wygrany przetarg w województwie śląskim

Kolejny wygrany przetarg w województwie śląskim

Złożyliśmy ofertę spełniającą 100 punktów i tym samych wygraliśmy przetarg na dostawę 6 kompletów syren elektronicznych …