Zintegrowane Systemy Powiadamiania

Terminal DTG‑53

dtg_53

Nowe funkcje terminala DTG-53

W odpowiedzi na Państwa potrzeby wprowadziliśmy nowe, dodatkowe funkcje, które oferowane są w nowo produkowanych terminalach DTG-53:

 • dodano nowych operatorów komórkowych (Virgin Mobile i Nju Mobile)
 • możliwość automatycznego załączania wyjść monostabilnych przy wystąpieniu zdarzenia
 • możliwość odczytu historii zdarzeń poprzez wysłanie SMSa
 • automatyczne pobieranie czasu z sieci GSM
 • monitorowanie stanu akumulatora (poprzez pomiar napięcia zasilającego) i informowanie poprzez wiadomość SMS o awarii
 • monitorowanie temperatury za pomocą opcjonalnego czujnika temperatury i informowanie wiadomością SMS o przekroczeniu zaprogramowanego progu (funkcja dostępna po doposażeniu terminala w czujnik temperatury)
 • możliwość uruchomienia usługi Jednoczesne Alarmowanie OSP, dzięki której Ochotnicy OSP są dodatkowo powiadamiani jednoczesnym dzwonieniem na telefony komórkowe

Uwaga:

Nowe funkcje dostępne są w terminalach z oprogramowaniem (firmwarem) w wersji co najmniej 3.00. Funkcje dot. monitorowania stanu akumulatora i temperatury oferowane są tylko w terminalach DTG-53 produkowanych od sierpnia 2010 r. (od numeru seryjnego 2359/2010). Czujnik temperatury dostępny jako opcja.

Opis

Prezentowane urządzenie jest nową wersją cieszącego się wielkim zainteresowaniem Terminala DTG-52, którego produkcję zakończono we wrześniu tego roku. Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i instalatorów nowy terminal wyposażony został w profesjonalnyprzemysłowy moduł GSM. Terminal współpracuje ze wszystkimi sieciami telefonii komórkowej obecnymi na polskim rynku telekomunikacyjnym (np. T-MOBILE, ORANGE, PLUS), jednak ze względu na konfiguracje sieci nie polecamy korzystać z operatorów wirtualnych (MVNO) lub operatorów wykorzystujących roaming krajowy (PLAY). Nowy terminal obsługuje karty abonamentowe oraz karty typu prepaid. W przypadku tych ostatnich użytkownik ma możliwość odczytu stanu konta z poziomu terminala lub własnego telefonu komórkowego.

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku i zgłaszane sugestie terminal wyposażono w podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny LCD i 6 przyciskową klawiaturę, umożliwiając użytkownikowi programowanie większości istotnych parametrów terminala bez potrzeby wzywania serwisu producenta. Zastosowanie wyświetlacza alfanumerycznego LCD umożliwia wyświetlanie poziomu mocy sygnału i logo operatora, stanu terminala lub aktualnie realizowanych zdarzeń a także wyświetlanie aktualnej daty i czasu, oraz historii ostatnich 16 zdarzeń wraz z czasem i datą ich wystąpienia. Na uwagę zasługuje możliwość testowania sprawności urządzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Podstawowym zadaniem Terminala DTG-53 współpracującego ze Stacją Obiektową DSP-52 BM/BS pracującą w systemie alarmowania ludności DSP-50) jest powiadamianie o zaistniałym zdarzeniu osób wyposażonych w telefony komórkowe. Powiadamianie odbywa się przy pomocy wiadomości tekstowych SMS lub wiadomości tekstowych ukazujących się bezpośrednio na wyświetlaczu telefonu komórkowego FLASH SMS. Terminal może również powiadamiać o zdarzeniu dzwoniąc pod zaprogramowany numer przez określony czas bez konieczności odbierania połączenia (CLIP – bez kosztów) oraz może wysyłać krótkie wiadomości tekstowe na telefony stacjonarne.

Terminal DTG-53 został wyposażony w pamięć 128 numerów telefonów i 16 treści SMS oraz zapewnia obsługę 24 różnych zdarzeń: 18 zdarzeń występujących w systemie alarmowania ludności DSP-50 i 6 zdarzeń pochodzących od urządzeń zewnętrznych podłączonych do wejść terminala. Terminal umożliwia zdalny odczyt stanu 6 wejść i 4 wyjść, a także zdalne ustawianie 4 wyjść w trybie bistabilnym lub monostabilnym (programowany czas trwania załączenia). Do każdego zdarzenia można przypisać 128 numerów telefonów w kolejności wg której następuje ich realizacja, a do każdego numeru można przypisać jeden ze sposobów powiadamiania (tzn. SMS, FLASH SMS lub CLIP). W przypadku wybrania usługi SMS lub FLASH SMS istnieje możliwość wybrania dowolnej, zaprogramowanej treści SMS dla każdego numeru z osobna.

Cechy Terminala DTG-53

 • jedyny terminal GSM dedykowany do sytemu DSP-50 oparty o profesjonalny – przemysłowy moduł GSM
 • współpracuje ze wszystkimi sieciami telefonii komórkowej obecnymi na polskim rynku telekomunikacyjnym (np. T-MOBILE, ORANGE, PLUS), jednak ze względu na konfiguracje sieci nie polecamy korzystać z operatorów wirtualnych (MVNO) lub operatorów wykorzystujących roaming krajowy
 • pomiar temperatury (przez opcjonalny czujnik) z możliwością odczytu wartości przez SMS
 • monitorowanie stanu akumulatora z możliwością powiadamiania o rozładowaniu przez SMS
 • obsługa kart abonamentowych i prepaid
 • powiadamianie przez SMS, FLASH SMS, CLIP
 • retransmisja wiadomości SMS o do wolnej treści do innych użytkowników
 • pamięć 128 numerów i 16 treści SMS
 • obsługa 24 zdarzeń
 • zdalne uruchamianie dowolnego zdarzenia za pomocą wiadomości SMS
 • zdalne sterowanie 4 wyjściami (za pomocą SMS)
 • odczyt stanu 6 wejść i 4 wyjść (za pomocą SMS)
 • pamięć 16 ostatnich zdarzeń
 • programowanie z lokalnej klawiatury, z komputera PC lub przez sieć GSM
 • odczyt stanu konta za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą wiadomości SMS
 • wyświetlacz alfanumeryczny LCD
 • sześcioprzyciskowa klawiatura
 • przycisk RESTART
 • sprawdzanie stanu konta za pomocą wiadomości SMS (dotyczy kart prepaid),
 • retransmisja wiadomości SMS (o dowolnej treści) do grupy użytkowników zapisanych w pamięci terminala,
 • uruchamianie za pomocą wiadomości SMS dowolnego zdarzenia np. syrena pożarowa
 • przycisk RESET służący do restartowania terminala lub wstrzymywania jego pracy na zaprogramowany czas.

Promocja!

Trwa promocja, dzięki której możesz wypróbować w swojej Remizie usługę Jednoczesne Powiadamianie OSP. Dzięki niej Strażacy są dodatkowo infmowani o alarmie pożarowym dzwonieniem na ich telefony komórkowe. Wszyscy Strażacy są powiadamiani jednocześnie.

Usługa jest dostępna w promocji przy zakupie:

 • terminala DTG-53 – gratis na okres 3 miesięcy,
 • terminala DTG-53 i stacji obiektowej DSP-52BS – gratis na okres 6 miesięcy.

Jeśli planujesz zakup powyższych urządzeń lub niedawno je nabyłeś zgłoś się do nas. Promocja jest ograniczona czasowo.

Pliki do pobrania:

 • Karta katalogowa – System DSP-50 [pobierz]
 • Ulotka – Jednoczesne Alarmowanie OSP [pobierz]

Więcej materiałów do pobrania na stronie: Dokumenty do pobrania

Programator do DTG-52/53

Programator do DTG-52 lub DTG-53 umożliwia pełną konfigurację terminali komórkowych. Po podłączeniu programatora do terminala DTG oraz przez złącze USB do komputera i uruchmieniu dedykowanego programu możliwa jest zmiana:

 • parametry karty SIM (operator, PIN)
 • lista użytkowników (nazwa, nr telefonu)
 • lista użytkowników VIP
 • treści wiadomości SMS
 • konfiguracja zdarzeń (reakacja na alarmy lub zmiany stanu wejsć zewnętrznych)
 • konfiguracja pracy wejść i wyjść zewnętrznych

Przy zapytaniu lub zamówieniu należy sprecyzować wersję programowanego terminala: DTG-52 lub DTG-53. W zestawie znajduje się kabel USB, płyta z programem oraz instrukcja.

Jak zamówić?

Skorzystaj z jednego ze wzorów zamówienia:

Powyższe zamówienia zawierają odpowiednie informacje, w tym klauzulę umożliwiającą nabycie urządzeń z 8% VAT (oprócz usług). Płatnikiem może być dowolny podmiot (np. Urząd Gminy). Wydrukowany wzór należy wypełnić i podpieczętować.

Aby przyspieszyć realizację kopię zamówienia można wysłać faksem. Oryginał zamówienia należy wysłać pocztą na adres firmy Platan.

Jeśli masz wątpliwości – zadzwoń do naszego Biura Marketingu i Sprzedaży.