Zintegrowane Systemy Powiadamiania

Cyfrowy System Alarmowania i Ostrzegania Ludności digitexCZK/IP

digitexCZK/IP® to nowoczesny, niezawodny i szybki system alarmowania ludności wykorzystujący jako medium sieć LAN/WAN (VPN, światłowód, skrętka), WiFi, WiMAX. Zastosowanie transmisji IP daje nieograniczone możliwości przesyłania sygnałów, rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności oraz łatwość implementacji wszędzie tam gdzie nie można zbudować tradycyjnej sieci radiowej VHF/UHF. System digitexCZK/IP wykorzystuje również transmisję radiową jako główne lub rezerwowe medium transmisji.

Wybrane dotychczasowe wdrożenia

Opis systemu

digitexCZK/IP® to nowoczesny, niezawodny i szybki system alarmowania ludności wykorzystujący jako medium sieć LAN/WAN (VPN, światłowód, skrętka), WiFi, WiMAX. Zastosowanie transmisji IP daje nieograniczone możliwości przesyłania sygnałów, rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności oraz łatwość implementacji wszędzie tam gdzie nie można zbudować tradycyjnej sieci radiowej VHF/UHF. System digitexCZK/IP wykorzystuje również transmisję radiową jako główne lub rezerwowe medium transmisji.

digitexCZK/IP ma zastosowanie w sieciach alarmowania: Zarządzania Kryzysowego, Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, na zaporach wodnych i terenach zalewowych, w bazach wojskowych, na lotniskach i dużych obiektach sportowych.

Schemat uproszczony pojedynczego węzła systemu digitexCZK/IP (kliknij aby powiększyć)

Architektura systemu

 • wielopoziomowa hierarchia systemu (podział na centrale nadrzędne i podrzędne); możliwość definiowania podsystemów, podsieci i grup (hierarchizacja)
 • dwa niezależne media transmisyjne: sieć IP i cyfrowe łącze radiowe VHF/UHF
 • re-konfigurowalność systemu w przypadku awarii (dowolną centralę podrzędną można przekonfigurować do pracy w trybie centrali nadrzędnej)
 • kanał rezerwowy GSM/GPRS (opcja)

Transmisja IP

 • transmisja przez sieć LAN/WAN (VPN, światłowód, skrętka), WiFi, WiMAX.
 • prędkość transmisji IP: 10/100 Mbit/s
 • zabezpieczenie każdego medium transmisyjnego uniemożliwiającego nieuprawnione podłączenie się do systemu poprzez szyfrowanie informacji – unikatowy klucz szyfrujący
 • możliwość zastosowania algorytmu szyfrowania o sile nie mniejszej niż AES-128 oraz zdalnej wymianie kluczy poprzez szyfrowanie asymetryczne realizowane algorytmem RSA (z parą kluczy: publicznego i prywatnego) – (opcja)
 • re-konfigurowalność systemu w przypadku awarii (dowolną centralę podrzędną można przekonfigurować do pracy w trybie centrali nadrzędnej)

Rezerwowa transmisja radiowa VHF/UHF

 • sterowanie syren za pomocą cyfrowego sygnału radiowego VHF z wykorzystaniem cyfrowych platform MOTOTRBO (Motorola), NEXEDGE (Kenwood), IDAS (Icom)
 • prędkość transmisji 2kbit/s
 • czas transmisji sygnału poniżej 500ms

Sposoby alarmowania

 • włączanie sygnałów alarmowych w syrenach elektronicznych DSE
 • rozgłaszanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym w technologii VoIP przez pojedyncze syreny i ich grupy
 • lokalne rozgłaszanie komunikatów głosowych przez mikrofon podłączony do syreny
 • integracja istniejących syren elektromechanicznych (opcja)
 • przekazywanie komunikatów głosowych informujących o konkretnych zdarzeniach: komunikaty nagrane w pamięci syreny oraz przekazywane przez dyspozytora w czasie rzeczywistym
 • 12 predefiniowanych alarmów z możliwością zmiany parametrów: czas trwania, narastania, opadania, częstotliwość
 • do 200 różnych alarmów definiowanych przez użytkownika w postaci „makr” zapisanych w pamięci syreny (pamięć 8MB)
 • alarm antysabotażowy – automatyczne wykrycie otwarcia drzwi bloku sterującego syreny powiadamianie osób na telefony komórkowe (opcja)

Funkcjonalność oprogramowania sterującego

digitexczk_ip_mapa

 • wizualizacja syren alarmowych na mapie rastrowej: lokalizacja, zasięg, stan (włączony/wyłączony alarm, rodzaj zasilania), parametry stanu syren
 • sterowanie syrenami elektronicznymi i mechanicznymi z poziomu mapy rastrowej: włączanie alarmów, przekazywanie komunikatów głosowych, sprawdzanie statusu syreny
 • sposób zaznaczania/wyboru syren: z mapy, z listy, po numerze
 • pełna informacja o syrenie: adres, zdjęcie lokalizacji, numer identyfikacyjny, moc, typ zainstalowanego radiotelefonu, informacja o ostatnim przeglądzie serwisowym, inne…
 • regulacja poziomu głośności syren
 • funkcja trening – aktywacja alarmów/testów bez włączania dźwięku w syrenach
 • zabezpieczenie dostępu do programu hasłem lub kluczem sprzętowym (USB)
 • zróżnicowanie uprawnień dla administratora i użytkowników systemu
 • dziennik wszystkich zdarzeń występujących w systemie z pełną archiwizacją, sortowaniem i możliwością wydruku
 • możliwość zdalnej konfiguracji syren (numeracja, przydział do grup, rodzaje alarmów definiowanie makr itp.) – (opcja)
 • możliwość zdalnego zaprogramowania załączenia syren o zadanej godzinie (synchroniczne załączanie syren) – (opcja)

Testowanie – kontrola parametrów systemu

 • diagnostyka kluczowych elementów systemu (stacje, syreny, media komunikacyjne)
 • pełna diagnostyka syren: łączność z syreną, stan zasilania 230V/rezerwowe, pojemność akumulatorów, „cichy test” toru audio (wzmacniacze, przetworniki)
 • automatyczne testowanie wszystkich syren o zaprogramowanej godzinie
 • testowanie pojedynczych, wybranych lub wszystkich syren w dowolnym momencie

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

System digitexCZK/IP może współpracować z dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi, jak:

 • stacja pogodowa: pomiar temperatury, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru
 • czujniki poziomów alarmowych: mierniki skażeń, wskaźniki poziomu wody itp.
 • automatyczna synchronizacja zegarów systemu z wzorcem czasu atomowego (opcja)

Stacja pogodowa Vaisala WXT520

Stacja meteo WXT520 jest kompaktowym i lekkim urządzeniem do pomiaru najistotniejszych parametrów pogodowych. Stacja mierzy: prędkość i kierunek wiatru, ilość i intensywność opadów, ciśnienie, temperaturę i wilgotność.

wxt510_medium

Mierzone dane są dostępne w postaci sygnału cyfrowego, który przykładowo może zostać przesłany do serwera systemu digitexCZK/IP przez cyfrową syrenę elektroniczna serii DSE lub WPD (wewnętrzny punkt dostępowy). Dane prezentowane są w przejrzysty sposób na ekranie komputera PC z uruchomioną aplikacją dyspozytorską.
Stacja opcjonalnie może być wyposażona w funkcję podgrzewania czujników deszczu i wiatru, zapewniającą stabilny, niezakłócony pomiar.

Dodatkowa opcjonalna funkcjonalność systemu digitexCZK/IP:

 1. drugi (oprócz standardowego kanału IP ) równoległy (podstawowy lub awaryjny) kanał radiowy w technologii FDMA lub TDMA,
 2. funkcja klienta serwera powiatowego/miejskiego umożliwiająca wykorzystanie kanału radiowego z pominięciem serwera systemowego,
 3. API – uniwersalny interfejs do serwera systemowego digitexCZK/IP, wykorzystywany przez zewnętrzne aplikacje lub inne systemy komputerowe takie jak GIS, SCADA itp. w celu uzyskania dostępu do funkcji systemu digitexCZK/IP,
 4. konfiguracja centrali powiatowej/miejskiej do pracy z dwoma radiotelefonami w sieci radiowej wykorzystującej  duo-simpleks,
 5. moduł „text-to-speach” (w syrenie elektronicznej DSE) umożliwiający zastąpienie „kanału audio” i uzyskanie lepszej jakości komunikatów głosowych „na żywo”,
 6. „code-repeater” umożliwiający zwiększenie zasięgu radiowego – może być zastosowany w syrenie DSE, radiowym punkcie dostępowym (RPD/A/C) w centrali lub stanowić wyniesione urządzenie bezobsługowe,
 7. moduł „backup unit”  – pozwala na awaryjne uruchomienie systemu alarmowania z pominięciem serwera i klienta systemu,
 8. serwer audio w systemowym serwerze wojewódzkim – umożliwia komunikaty audio „na żywo” z centrali wojewódzkiej,
 9. zdalna wymiana plików dźwiękowych w syrenie (poprzez kanał IP i/lub kanał radiowy),
 10. integracja syren OSP (DSP-50) na kanale PSP
 11. PNMS wer. WEB – oprogramowanie do zdalnej administracji systemu
 12. oprogramowanie umożliwiające dostęp do przemienników Mototrbo z pominięciem radiotelefonu

Wszystkie w/w opcje zawsze będą wymagać dodatkowych uzgodnień z użytkownikiem i przedstawienia koncepcji działania całego systemu wojewódzkiego.

 

 

Pliki do pobrania:

 • Karta katalogowa – digitexCZK/IP [pobierz]
 • Karta katalogowa – digitexCZK/FSK [pobierz]
 • Karta katalogowa – digitexCZK (analogowy) [pobierz]