Strona główna Produkty Cyfrowy system alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP

Cyfrowy system alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP

Oprogramowanie digitexCZK/IP

Umożliwia dostęp do jednoczesnego zarządzania wszystkimi urządzeniami wykonawczymi z każdego miejsca na świecie. Dostęp do sterowania systemem jest możliwy przez aplikację webową (PC, smartfon, tablet) lub desktopową (PC).

Centrale alarmowe

Pełnią funkcję interfejsu łączącego syreny pracujące w technologii radiowej (cyfrowej lub analogowej) z systemem digitexCZK/IP® pracującym w sieci IP. Umożliwiają wysyłanie i odbieranie transmisji pakietowej za pomocą radiotelefonu analogowo-cyfrowego oraz protokołu IP.

Manipulatory

Służą do natychmiastowego uruchamiania systemu digitexCZK/IP® na terenie obiektu, w którym pracują. Manipulatory przeznaczone są do sterowania syrenami alarmowymi zarówno w sposób lokalny jak i zdalny.

Czujniki

Współpracują z cyfrowym systemem alarmowania i ostrzegania ludności digitexCZK/IP®. Dokonują automatycznych pomiarów parametrów, które są prezentowane na mapie oprogramowania dyspozytorskiego.